ОБУЧЕНИЯ ЗА МЕНИДЖЪРИ "УСПЕШНИТЕ МЕНИДЖЪРИ - ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМПАНИЯТА" 21 - 22 НОЕМВРИ 2014

2017-09-01

Имаме удоволствието да Ви информираме за предстоящото обучение на тема:

„УСПЕШНИТЕ МЕНИДЖЪРИ - ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМПАНИЯТА”

Информацията, ще бъде подредена в следните теми:

Първа част: Приносът на всеки Мениджър във веригата за създаване на стойност в организацията

1. Възможности и стратегии за развитие на компанията. Етапи, през които преминават фирмите в България.
2. Уникалност на фирмената култура и вътрешната комуникация.
3. Цели пред структурата на организацията и пред всяко нейно звено. Взаимодействие между звената, спазвайки принципа на “вътрешен клиент – вътрешен доставчик”.
4. Фактори, обуславящи промените в организациите. Кога успешните Мениджъри провеждат промени. Как се отразява кризата на българските организации?

Втора част: Да бъдеш Мениджър – професия ли е това?

1. Какво означава да бъдеш Ръководител? Петте истини, с които се сблъсква всеки нов мениджър.
2. Успешният мениджър владее микс от компетенции:
 да се развиваш и да се променяш;
 да наблюдаваш и опознаваш себе си и другите;
 да търсиш и определяш приоритетите;
 да въздействаш на другите (без да ги манипулираш);
 да подкрепяш и подпомагаш сътрудниците си;
 да изграждаш екипни взаимоотношения;
 да умееш да преговаряш;
 да гледаш стратегически на дейността.

3. Изкуството да се задават въпроси.
4.Взаимното допълване и влияние между десетте роли на всеки лидер

Трета част: Ефикасни оперативни техники за управление в арсенала на всеки мениджър за постигане на устойчиви резултати

1. Анализ и планиране – приведете амбициите на организацията към конкретни резултати.
 Пътят за преминаване от визия към оперативен план за действие;
• Как да формулираме стратегията на екипа, спрямо стратегията на организацията;
• Задаване на средносрочни и краткосрочни цели;
• Златни правила при бюджетирането;
• Определяне на показатели за представянето на всеки екип.

 Методология за анализ на проблеми и вземане на решения
2. Организация работата на екипа – Какво характеризира добрия екип?

3. Лидерство и мотивация. Успешният Мениджър постига целите на организацията чрез и заедно с екипа.

4. Контрол на резултатите. Измерване на отклонението между желаната ситуация (желаните резултати) и реалната такава.

 Показатели за анализ на дейността на всяко звено;
 Въвеждане на принципите на Бордното табло за проследяване на резултатите;
 Установяване естеството на проблема: компетентност и/или мотивация;
 Постигане и надхвърляне на целите като етап в спираловидното възходящо развитие на организацията.

5. Управление на времето – матричният принцип за приоритизиране.

6. Подбор, въвеждане и развитие на членовете на екипа


Място: Обучителен център Имидж Консултинг, София
Информация: За повече информация или заявка за семинара, моля пишете на: office@consult-image.comm

Етикети

 
Copyright © 2009 Image. Всички права запазени
Условия за ползване. Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508